Правила за поверителност

==============


Дата на влизане в сила: 19 декември 2018 г.


VipMan.BG Мъжки ризи ("нас", "ние" или "наш") поддържа https://vipman.bg/

уебсайта (наричана по-долу "Службата").


Тази страница Ви информира за правилата ни относно събирането, използването и

разкриване на лични данни, когато използвате нашата услуга и избора, който имате

свързани с тези данни. Политиката за поверителност на VipMan.BG Мъжки ризи е

въз основа на [шаблона за поверителност на правилата за поверителност на TermsFeed] (https://termsfeed.com/blog

/ Проба-неприкосновеността на личния живот в политиката шаблон /).


Ние използваме вашите данни, за да осигурим и подобрим Услугата. С използването на Услугата, Вие

приемат събирането и използването на информация в съответствие с тези правила.

Освен ако в настоящата Декларация за поверителност не е определено друго, термините, използвани в това

Политиката за поверителност има същите значения, както в нашите Общи условия,

достъпен от https://vipman.bg/


Определения

-----------


  * Обслужване


    Услугата е https://vipman.bg/ уебсайт, управляван от VipMan.BG Мъжки ризи


  * Лични данни


    Личните данни означават данни за живи индивиди, които могат да бъдат идентифицирани

    от тези данни (или от тези и друга информация или в нашата

    притежание или вероятност да ни навлязат).


  * Данни за използването


    Данните за използването са автоматично събрани данни, генерирани от използването на

    услугата или от самата инфраструктура на услугата (например

    продължителност на посещението на страница).


  * Бисквитки


    "Бисквитките" са малки файлове, съхранени на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).


Събиране и използване на информация

------------------------------


Събираме няколко различни типа информация за различни цели

предоставяме и подобряваме нашата услуга за вас.


Видове събирани данни

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Лични данни

*************


При използването на нашата услуга можем да ви помолим да ни предоставите определени лични данни

идентифицируема информация, която може да се използва за връзка или идентифициране на вас

("Лични данни"). Информацията, която може да се идентифицира, може да включва, но не е така

ограничен до:


  * Cookies и данни за използването


Данни за използването

**********


Също така може да съберем информация за начина, по който е достъпна и използвана услугата ("Употреба

Данни ") Тези данни за използването могат да включват информация, като например информацията за вашия компютър

Адрес на интернет протокол (например IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра,

страниците на нашата услуга, които посещавате, часа и датата на вашето посещение,

времето, прекарано на тези страници, уникалните идентификатори на устройства и други диагностични средства

данни.


Проследяване & amp; Данни за бисквитките

************


Използваме "бисквитки" и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността по нас

Службата и ние притежаваме определена информация.


"Бисквитките" са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимни

уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра ви от уебсайт и се съхраняват

на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като например маяци,

тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ

нашата услуга.


Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога

бисквитката се изпраща. Ако обаче не приемате бисквитки, може да не сте

може да използва части от нашата услуга.


Примери за "бисквитки", които използваме:


  * Бисквитки за сесии. Използваме "бисквитки" на сесия, за да обслужваме нашата услуга.

  * Предпочитани бисквитки. Ние използваме "Предпочитани бисквитки", за да запомним вашите предпочитания

    и различни настройки.

  * Бисквитки за сигурност. Използваме "Бисквитки за сигурност" за целите на сигурността.


Използване на данни

-----------


VipMan.BG Мъжки ризи използва събраните данни за различни цели:


  * Да предоставя и поддържа услугата

  * Да ви уведомяваме за промени в нашата услуга

  * Да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато

    Вие решите да го направите

  * Да осигури грижа и поддръжка на клиентите

  * Да предоставяме анализ или ценна информация, за да можем да подобрим

    Обслужване

  * Да наблюдавате използването на Услугата

  * За откриване, предотвратяване и решаване на технически проблеми


Трансфер на данни

----------------


Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена на - и

поддържани на компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или

друга правителствена юрисдикция, в която законите за защита на данните могат да се различават

тези от вашата юрисдикция.


Ако се намирате извън България и изберете да ни предоставите информация,

моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително лични данни, в България

и го обработва там.


Вашето съгласие за тази Декларация за поверителност, последвана от подаването й

информация представлява вашето съгласие за това прехвърляне.


VipMan.BG Мъжки ризи ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира това

вашите данни се третират надеждно и в съответствие с тази Декларация за поверителност и

няма да се извърши прехвърляне на вашите лични данни на организация или а

освен ако не са налице адекватен контрол, включително сигурността на

вашите данни и друга лична информация.


Разкриване на данни

------------------


Правни изисквания

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


VipMan.BG Мъжки ризи може да разкрие Вашите лични данни на добра позиция